กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ ครบรอบ ๗๑ ปี ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย อดีตผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารขั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศเข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 8112562 1 ๑๙๑๑๑๒ 0066 
 
8112562 1 ๑๙๑๑๑๒ 0042
 
8112562 1 ๑๙๑๑๑๒ 0021
 
8112562 1 ๑๙๑๑๑๒ 0009
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์ อัมพวา ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008