กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยทีมแพทย์พยาบาลจิตอาสา ตัวแทนหน่วยขึ้นตรง พอ. ได้แก่ ศปพ.พอ. ,รพ.ทอ.(สีกัน)พอ.,กวป.พอ., วพอ.พอ. และรร.พพ.กวก.พอ. ได้เข้าเป็นวิทยากรการบรรยายและอบรม การฝึกเตรียมการให้กับ นนอ. ในการฝึก กฝร.รอ./เหล่าทัพ ๖๓ เพื่อฝึกพื้นฐานชำนาญการทางทหารให้กับ นนอ.ทุกนาย ให้มีพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นการฝึกสถานีการปฐมพยาบาล ประกอบด้วย
๑.การปฐมพยาบาลเพื่อกู้การหายใจและชีพจร
๒. การใช้เครื่อง AED
๓. การปฐมพยาบาลโดยการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลำคอของผู้ป่วยเจ็บที่ยังมีสติ
๔. การใช้ผ้ากดแผลห้ามเลือด
๕. การดูแลผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน
ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.

 
timeline 20191030 204442
 
timeline 20191030 204444
 
timeline 20191030 204446
 
timeline 20191030 204448
 
timeline 20191030 204457
 
timeline 20191030 204439
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์ อัมพวา ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008