พิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศเอก ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศคนใหม่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
1102562 191003 0015 
 
1102562 191003 0010 
1102562 191003 0003
 
1102562 191003 0004
 
1102562 191003 0010
 
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008