พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๕๖ คน เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
1
 
2
 
4
 
5
 
6
 
7
 
ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008