พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ และได้ให้เกียรติมอบโล่ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๔ คน และผู้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๖ คน โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
1
 
2 1
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008