พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ "กึ่งทศวรรษการแพทย์ทหารอากาศ" ซึ่งดำเนินการจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีผู้แทนจาก หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ นักเรียนทหาร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
1192562 ๑๙๐๙๑๓ 0082
 
1192562 ๑๙๐๙๑๓ 0078
 
1192562 ๑๙๐๙๑๓ 0012
 
1192562 ๑๙๐๙๑๓ 0009
 
1192562 ๑๙๐๙๑๓ 0007
 
1192562 ๑๙๐๙๑๓ 0006
 
1192562 ๑๙๐๙๑๓ 0001
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008