พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะเข้ามอบเงินบริจาคจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ ให้กับ กรมแพทย์ทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ และมี พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
timeline 20190910 123120
 
timeline 20190910 123144
 
timeline 20190910 123133
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008