พล.อ.ท.คงศักดิ์ จันทรโสภา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการชุมนุมนายเรืออากาศ ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยเข้ามอบเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่อไป โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ และมี พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 timeline 20190910 121520
 
timeline 20190910 121526
 
timeline 20190910 121558
 
timeline 20190910 121602
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008