คุณอุดม โปร่งฟ้า พร้อมด้วย ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในนามบริษัทศักยภาพไทยอินเตอร์กฏหมายและธุรกิจ จำกัด ได้เข้ามอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหาอากาศ ร่วมรับมอบ
         ในการนี้ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 timeline 20190905 150954
 
timeline 20190905 151011
 
timeline 20190905 151021
 
timeline 20190905 151027
 
timeline 20190905 151025
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008