กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ(Automated External Defibrillator :AED) ให้แก่ กำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กรมช่างอากาศ บางซื่อ และโรงเรียนมัธยมในเขตกองทัพอากาศ โดยวิทยากรทีมแพทย์พยาบาล จิตอาสา ของกรมแพทย์ทหารอากาศ 

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑.กรมสารบรรณทหารอากาศ
จำนวน ๔๐ คน สอนโดย ทีมศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

๒.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
จำนวน ๘๔ คน สอนโดย ทีม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

๓.ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จำนวน ๖๐คนสอนโดยทีม รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี

โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๘๒๖ 0067
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๘๒๖ 0073
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๘๒๖ 0124
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๘๒๖ 0132
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๘๒๖ 0136
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๘๒๖ 0148
 
โครงการอบรมBLSAED พอ.ปี62 ๑๙๐๘๒๖ 0290
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008