พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนจาก Korea Armed Forces Nursing Academy (KAFNA) จำนวน ๘ คน นำโดย Major Hwang, Sunyoung ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และ KAFNA ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพยาบาลทหาร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรม และส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
1982562 ๑๙๐๘๒๖ 0055
 
1982562 ๑๙๐๘๒๖ 0053 Copy
 
1982562 ๑๙๐๘๒๖ 0043
 
1982562 ๑๙๐๘๒๖ 0037 Copy
 
 
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008