พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๗ ส.ค.๖๒ ณ หอประชุม ทอ.(อาคารทองใหญ่)  มอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ ผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ ประเภทเครื่องมือ KM และ QCC  และได้เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ จาก ๔๒ นขต.ทอ. โดย พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทน ในการนำเสนอบอร์ดแสดงผลงานของกรมแพทย์ทหารอากาศ กลุ่มกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ได้แก่

ประเภทเครื่องมือ KM รางวัล Innovation Award
   ๑ กลุ่ม MERT DREAM TEAM ศปพ.พอ.
   ๒ กลุ่ม B-NEST รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ประเภทเครื่องมือ QCC รางวัล Value Award
   ๑ กลุ่ม รักษ์ฟัน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
   ๒ กลุ่ม Triple S รพ.จันทรุเบกษา พอ.
   ๓ กลุ่ม EAGLE EYE รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
 
 782562 ๑๙๐๘๐๘ 0097
 
782562 ๑๙๐๘๐๘ 0081
 
782562 ๑๙๐๘๐๘ 0079
 
782562 ๑๙๐๘๐๘ 0018
 
782562 ๑๙๐๘๐๘ 0050
 
782562 ๑๙๐๘๐๘ 0060
 
782562 ๑๙๐๘๐๘ 0020
 
782562 ๑๙๐๘๐๘ 0064
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008