พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้ร่วมมอบ ทุนฯ จำนวน ๙๔ ทุน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโถง ชั้น๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 582562 1 ๑๙๐๘๐๗ 0002
 
582562 1 ๑๙๐๘๐๗ 0035
 
582562 1 ๑๙๐๘๐๗ 0015
 
582562 1 ๑๙๐๘๐๗ 0026
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008