พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์​ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม​ ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 2672562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0126
 
2672562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0128
 
2672562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0114
 
2672562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0111
 
2672562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0022
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008