คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี รับมอบเงินบริจาค จาก ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานบริหาร บริษัท โรงงานเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ และ พลอากาศตรีเกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศ ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้บริหาร รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
2472562 ๑๙๐๗๓๑ 0037
 
2472562 ๑๙๐๗๓๑ 0035
 
2472562 ๑๙๐๗๓๑ 0042
 
2472562 ๑๙๐๗๓๑ 0024
 
2472562 ๑๙๐๗๓๑ 0039
 
  
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008