กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยคณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ๖๘ ยูนิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการนี้ พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จิตอาสา กรมแพทย์ทหารอากาศ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบริจาคโลหิต กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  1972562 ๑๙๐๗๒๒ 0095
 
1972562 ๑๙๐๗๒๒ 0014
1972562 ๑๙๐๗๒๒ 0069
 
1972562 ๑๙๐๗๒๒ 0091
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-000