พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผู้อำนวยการ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมฟังการประกวดผลงานคุณภาพ QCC ระดับ กองทัพอากาศ รอบ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ
โดยมีกลุ่มกิจกรรมของ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมประกวด จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑ กลุ่มรักฟัน จาก กองทันตกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
๒ กลุ่ม EAGLE EYE จาก กองจักษุกรรมรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
๓ กลุ่ม Triple S จาก รพ.จันทรุเบกษา พอ.
timeline 20190709 212133 
 
timeline 20190709 212137
 
timeline 20190709 212140
 
timeline 20190709 212136
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008