พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ฯ ประธานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ(Automated External Defibrillator :AED) โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ และมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ ทีมวิทยากร แพทย์-พยาบาล จิตอาสา และผู้แทนผู้เข้ารับอบรม เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
ซึ่งโครงการนี้ได้น้อมนำ พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการจัดโครงการ ให้แก่ กำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กรมช่างอากาศ บางซื่อ และโรงเรียนมัธยมในเขตกองทัพอากาศ ในห้วงเวลา ๑๐ กรกฎาคม ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ให้กำลังพลกองทัพอากาศมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือชีวิตในกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นประชาชนจิตอาสา ที่จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด หรือนำไปใช้ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน ให้แก่บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลคนอื่น ๆได้ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น ก่อนนำส่งสถานพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป
 
 
972019 ๑๙๐๗๑๑ 0040

972019 ๑๙๐๗๑๑ 0004
 
972019 ๑๙๐๗๑๑ 0045
 
 972019 ๑๙๐๗๑๑ 0017
 
972019 ๑๙๐๗๑๑ 0023
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008