พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รอง จก.พอ. เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดกิจกรรม กระตุ้นจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้น ในวันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒, ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง นักเรียนพยาบาล และทหารกองประจำการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้น ในการป้องกันอุบัติเหตุุ วิทยากรภายนอก คุณ เจษฎา แย้มสบาย บรรยายเรื่อง ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ วิทยากร นาวาอากาศโท บรรเจิด เปรมจิตติ์ หน.ผขส.กรก.สพ.ทอ.บรรยายเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร การอบรมมีการแจกรางวัลหมวกกันน็อคสำหรับผู้โชคดี
 
2662562 ๑๙๐๖๒๖ 0040
 
2662562 ๑๙๐๖๒๖ 0052
 
2662562 ๑๙๐๖๒๖ 0003
 
2662562 ๑๙๐๖๒๖ 0065
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008