พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์ หน.คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒" ในวันพุธที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒, ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่) ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ (ศอ.ปส.ทอ.) มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการของ นขต.ทอ.ในที่ตั้งดอนเมือง, นทน.หลักสูตรใน ยศ.ทอ., นักเรียนทหาร, ทหารกองประจำการ ทอ.และประชาชน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๓๐ คน ในการนี้ คณอก.ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศอ.ปส.ทอ.(พอ.) ร่วมจัดกิจกรรม โดยจัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, จัด นพอ.และข้าราชการเข้าร่วมงานฯ จำนวน ๕๐ คน จัดบอร์ดนิทรรศการด้านที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งโต๊ะสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจหา สารเสพติดในปัสสาวะ
 
timeline 20190626 124922 
 
timeline 20190626 124925
 
timeline 20190626 124927
 
timeline 20190626 124926
 
timeline 20190626 124851
 
timeline 20190626 124920
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008