พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๖๒ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "QCC กับการส่งเสริมการตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจผ่านกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ" โดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ รอยัลฮิลล์กอล์ฟแอนด์ สปา อ.เมือง จว.นครนายก
 timeline 20190625 110108

timeline 20190625 110217
 
timeline 20190625 110256
 
timeline 20190625 110430
 
timeline 20190625 111420
 
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008