พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ ๒ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ. ในส่วนของกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการแก้ไข เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารอากาศ ๑
 
562562 ๑๙๐๖๐๖ 0063
 
562562 ๑๙๐๖๐๖ 0064
 
562562 ๑๙๐๖๐๖ 0051
 
562562 ๑๙๐๖๐๖ 0001
 
 ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008