พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากบัตริย์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
3052019 ๑๙๐๕๓๐ 0057
 
3052019 ๑๙๐๕๓๐ 0043
 
3052019 ๑๙๐๕๓๐ 0050
 
3052019 ๑๙๐๕๓๐ 0044
 
 
 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008