พลอากาศตรีเกรียงศักดิ์​ อนุโรจน์​ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์​ทหารอากาศ​ กรมแพทย์​ทหารอากาศ​ ร่วม​คณะกับศูนย์ประสานงาน​แพทย์ทหาร​ บก.ทท.เข้าร่วมพิธีปิดการปฏิบัติของการฝึกร่วมตามโครงการ​ Pacific​ ​Partnership​ 2019​ ด้านการแพทย์ ​(Medical Symposium)​ ณ​ โรงพยาบาล​สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ กรมแพทย์ทหารเรือ​ สัตหีบ​ ชลบุรี​ ในวันที่​ ๒๔ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒
โดยการฝึก​ตามโครงการ​ Pacific​ Partnership​ 2019​ เป็นการฝึกร่วมนานาชาติจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒ โดยกองทัพ​ไทยกับกองทัพสหรัฐ​อเมริกา​เป็นเจ้าภาพ​ร่วม​ มีวัตถุประสงค์​เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ​ด้านการแพทย์​ในด้านต่างๆ​ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การจัดชุดแพทย์เผชิญเหตุ การตั้งศูนย์รับผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจ็บป่วยจากการบาดเจ็บในรูปแบบต่างๆ ผลที่ได้จากการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ ประสบการณ์และความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้กับกำลังพลกองทัพไทยในการทำงานด้านการแพทย์ กับมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนำมาขยายผลและใช้ประโยชน์ด้านการฝึกกับหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

1 edit

2 edit

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008