พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008