พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์  จันทนาคม​ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๕๔ คน โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ​

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008