พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ. (ในส่วนของ พอ.) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อาคารคุ้มเกล้า

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008