พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการเภสัชกร ทอ. ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้าฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008