พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ ผอ.ศปพ.พอ. เป็นผู้แทน จก.พอ. เข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๑ ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีและมอบประกาศนียบัตรสมาชิกใหม่ ให้แก่ผู้แทนสี่เหล่าทัพ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการแพทย์และผลงานวิจัยแพทย์ทหารตำรวจ  การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "บทบาทแพทย์ทหารในเวทีการแพทย์ทหารอาเซียน" การเสวนาผลงานการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของแพทย์ทหารตำรวจ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีนายทหารสัญญาบัตรเหล่าแพทย์ ที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งสี่เหล่าทัพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒๐ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา รพ.ตำรวจ

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008