พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008