พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หมวดแพทย์ สถานีรายงานดอยอินทนนท์  โดยมี นาวาอากาศโท เทวา สมฤทธิ์ ผู้บังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม สถานีรายงานดอยอินทนท์

 1

2

3

9

10

4

5

6

7

8

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008