พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

 

 7

 1

10

5

2

3

4

6

 

8

9

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008