พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก พนม  ดอนตุ้มไพร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

 2

1

3

4

5

6

7

9

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008