พล.อ.ท. ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. /ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศอ.ปส.ทอ.และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔ โดยมี น.อ.อานนท์ จารุสมบัติ ผบ.บน.๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๔

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008