พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๓ ประจำปี ๖๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.

 

 1

2

10

3

4

8

9

5

6

7

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008