พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ.และ พล.อ.ต.เกรียงไกร โสธรชัย รอง จก.พอ.ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป พร้อมกับข้าราชการและลูกจ้าง กวป.พอ.ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน

 

 1

2

3

4

6

7

8

9

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008