พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำหรับเยาวชน กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันอังคารที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชน กองทัพอากาศ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

  

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008