พลอากาศโท ภูมิใจ  ชัยพันธุ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วย พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ชัยยา  จันทร์ใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง  สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร  เจ้าหน้าที่ทหาร  และประชาชนจิตอาสา ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ  ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อเตรียมโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) ให้พร้อมให้บริการแก่ประชาชน การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

แหล่งที่มาข้อมูลข่าว : นปส.อย.
ข้อมูลภาพ : จนท.ภาพ อย.

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008