กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยกองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ  ร่วมกันล้างทำความสะอาดถนนโดยรอบกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อช่วยลดปริมาณปัญหาฝุ่นละออง  โดยได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำจาก กรมขนส่งทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   ซึ่งกรมแพทย์ทหารอากาศ  ได้วางแผนล้างทำความสะอาดถนนรอบกรมแพทย์ทหารอากาศ ทุกวันจันทร์ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008