พล.อ.ต.ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสธ.พอ. เป็นประธานพิธีตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๒ ณ กองร้อยพลพยาบาล กรก.พอ.

 

 1

2

3

4

5

6

7

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008