พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. ตรวจเยี่ยมและให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รพ.เคลื่อนที่ ทอ.ครั้งที่ ๑ หัวข้อการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอด (survival) โดยมีหน่วยเข้าร่วมการฝึกจาก ศปพ.พอ., รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ., รพ.จันทรุเบกษา พอ.และ กรก.พอ.เมื่อ ๔ ก.พ.๖๒ ณ สวนสมุนไพร (เดิม) ข้างอาคาร ผชย.กรก.พอ.

 

 1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008