พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูวเดช  สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ  ในฐานะหัวหน้าคณะจเร และคณะ  ในโอกาสเดินทางมาร่วมรับฟังการแถลงผลการตรวจการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยง(Risk  Management) และการจัดการความรู้ (knowledge Management) ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม พอ. ๑

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008