ลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เข้าร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๑  ซึ่งจัดโดย สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีการแข่งขันกีฬา ๑๑ ชนิดกีฬา และมีการประกวดกองเชียร์  โดยมีสมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งสี่เหล่าทัพเข้าร่วมการแข่งขัน ในการนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในกีฬา ประเภทบริดจ์และเปตอง และกองเชียร์จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้รับรางวัลกองเชียร์ประเภทไฉไลที่สุด เมื่อวานวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากองทัพบก และสโมสรกองทัพบก วิภาวดี2412562 ๑๙๐๑๒๔ 0209

2412562 ๑๙๐๑๒๔ 0001

 

2412562 ๑๙๐๑๒๔ 0214

 

2412562 ๑๙๐๑๒๔ 0200

 

2412562 ๑๙๐๑๒๔ 0079

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008