พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการให้บริการทางการแพทย์ในงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

๑. นาวาอากาศเอก กฤษฏา ศาสตรวาหา รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้นำทีม MERT แสดงและสาธิตการใช้เครื่อง AED และการ CPR แก่ประชาชน ณ ฝูง ๖๐๑ บน.๖
๒. พอ.จัดหน่วยแพทย์บริการประชาชน ณ ฝูง ๖๐๑ บน.๖, สนามกีฬา สน.ผบ.ดม., พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และ สนามบินเล็ก (ทุ่งสีกัน)
๓. นพอ.แสดงและจัดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

 

1 333

2

3

4

5

 6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008