พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยภริยา และ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ พอ.เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน ท่าดินแดง

1

2

3

4

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008