พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำรัตนโกสินทร์" เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และบริเวณสนามเสือป่า

25122561 ๑๘๑๒๒๘ 0325

25122561 ๑๘๑๒๒๘ 0017

25122561 ๑๘๑๒๒๘ 0180

25122561 ๑๘๑๒๒๘ 0258

25122561 ๑๘๑๒๒๘ 0274

 

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008