พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๖๒ โดยมี พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณด้านหน้าฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 21122561 1 ๑๘๑๒๒๔ 0007

21122561 1 ๑๘๑๒๒๔ 0064

21122561 1 ๑๘๑๒๒๔ 0071

21122561 1 ๑๘๑๒๒๔ 0127

21122561 1 ๑๘๑๒๒๔ 0079

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008