พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กรมแพทย์ทหารอากาศ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

 

21122561 ๑๘๑๒๒๔ 0022

21122561 ๑๘๑๒๒๔ 0052

21122561 ๑๘๑๒๒๔ 0014

21122561 ๑๘๑๒๒๔ 0015

21122561 ๑๘๑๒๒๔ 0013

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008