พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัด ๒ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามฝึก ร้อยพลพยาบาล กรก.พอ

20122561 ๑๘๑๒๒๑ 0154

20122561 ๑๘๑๒๒๑ 0134

20122561 ๑๘๑๒๒๑ 0116

20122561 ๑๘๑๒๒๑ 0110

 

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008