พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ รพ.กองบิน ๗ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ์  มหาขันธ์ ผู้บังคับการ กองบิน ๗ และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗

timeline 20181218 162013

 

timeline 20181218 162023

 

timeline 20181218 162032

 

timeline 20181218 162035

 

timeline 20181218 162044

ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008